Biographie-Portal - Logo
 
 


   
"Biografický portál" vznikl spoluprácí Bavorské státní knihovny (Bayerische Staatsbibliothek), Historické komise při Bavorské akademii věd (Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften), Rakouské akademie věd (Österreichische Akademie der Wissenschaften) a Nadace Historického lexikonu Švýcarska (Stiftung Historisches Lexikon der Schweiz). Přes společný registr zatím zpřístupňuje:
 
    Allgemeine Deutsche Biographie (Obecná německá biografie) (ADB)
    Neue Deutsche Biographie (Nová německá biografie) (NDB)
    Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 (Rakouský biografický lexikon) (ÖBL)
    Historisches Lexikon der Schweiz (Historický lexikon Švýcarska) (HLS)
   
Slovenska biografija
    Sächsische Biografie (SäBi),
   
Rheinland-Pfälzische Personendatenbank (RPPD)
 
přičemž NDB a ÖBL jsou ještě ve zpracování.
 
Tímto způsobem bude zpřístupněno dohromady přes 120.000 vědecky fundovaných biografií ze všech vědních oborů a skoro všech období německé, rakouské a švýcarské historie. V budoucnosti bude portál zahrnovat i další národní a regionální biografické příručky.
 
V celém registru lze vyhledávat dle následujících kritérií:
 
     jméno a příjmení (včetně pseudonymů a různých variant jmen)
     datum narození a/nebo úmrtí
     zaměstnání
 
Ze seznamu nalezených hesel se uživatel dostane pomocí kliknutí na odkaz k příslušnému místu v jednotlivých slovnících, u ADB, NDB a ÖBL je doplněno i číslo svazku a strany tištěné publikace. Další odkaz pak vede k plnému zobrazení biografického pojednání.
 

Kontakt:
Pracovní kolektiv „Biografického portálu“
Vídeň - Mnichov - Bern
info@biographie-portal.euN
ěmecká verze       Anglická verze       Francouzská verze        Italská verze      Slovinský verze     Španělská verze


   


Vyhledávání   
 
Příjmení  /  Jméno  /   Zaměstnání    /   Narozen/a    /   Zemřel/a   /   Hledat
 


Nápověda
 
Příjmení
 
V tomto poli lze hledat jména, resp. příjmení bez rozlišování velkých a malých písmen. Všimněte si, že hledaní výrazu je automaticky rozšířeno doprava. Když je tedy hledaným výrazem Schwarz, jsou přitom nalezeni i Schwarzer, Schwarzenberg atd.
 
Dále je třeba přihlédnout k tomu, že vyhledávání jména je rozšířeno i na varianty jmen, pseudonymy, umělecká jména atd. Proto může být nalezena i osobnost, která je pod jiným heslem, než jaké bylo zadáno. 
 
Příklad
 
Pod heslem „Sealsfield“ nalezneme 2 jména:
 
Postl, Karl (Ps. C. Sidons, Charles Sealsfield) : OEBL
Sealsfield, Charles : ADB/NDB
 
Příklady
 
Pod heslem „Segvic“ nalezneme i „Šegvić“
Pod heslem„Schöller“ nalezneme též „Schoeller“
Pod heslem „Haßler“ nalezneme jak „Haßler“, tak „Hassler“
 
Jméno
 
Dle významu jako v poli Příjmení. Hledání však započne pouze tehdy, když je zároveň zadán hledaný výraz v poli Příjmení. V opačném případě je ohlášena chyba.
 
Tip: Hledání osob z časově vzdálenějšího období může vyžadovat zadání dotazu pouze do kolonky Příjmení, protože rozdělení na jméno a příjmení není možné. To stejné platí u vysoké šlechty (např. knížat, králů, císařů).
 
Zaměstnání
 
Do tohoto pole lze zadat libovolný dotaz (fulltext), vyhledávač automaticky započne hledání abecedně napravo i nalevo hledaného výrazu.
 
Tip: Informace o povolání nejsou doposud normované, proto se může stát, že pro jednu profesi existují rozdílné pojmy a výsledek hledání je z tohoto důvodu nereprezentativní. Jednotná klasifikace povolání i možnost výběru souvisejících pojmů ze seznamu je plánována až v pozdější verzi programu.
 
 
Datum narození / úmrtí
 
Do těchto polí lze zadat buď přesné datum narození, resp. úmrtí (při standardním nastavení), nebo rozšířit možnosti vyhledávání zvolením příslušné selekce („před“/ „kolem“/ „po“). Vyhledávání dne a měsíce není možné.
 
Vyhledávání pomocí selekce „kolem“ bylo pro jednotlivá časová období různě odstupňováno. Tak činí prohledávané období:
 
 
          do roku 500 po Kr.: +/- 10 let
          501 - 1500: +/- 5 let
          1501 - 1900: +/- 3 roky
          od roku 1901: +/- 1 rok
 
http://www.biographie-portal.eu/help
 Impresum

 
Impresum Bavorské státní knihovny
 
Pracovní kolektiv „Biografického portálu“:
 
Bayerische Staatsbibliothek, München
 
Historisches Lexikon der Schweiz (Stiftung Historisches Lexikon der Schweiz, Bern)
 
Neue Deutsche Biographie (Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München)  
 
Österreichisches Biographisches Lexikon (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien)
 Přeloženo: Jitka Hričková
Vytvořeno: 12. 9. 2011
Poslední aktualizace: 3. 11. 2015


Doporučená citace: Neue Deutsche Biographie / Biographie-Portal / Biografický portál, verze listopadu 2015: http://www.ndb.badw.de/biographie-portal_cz.htm

Zpět na začátek

Zpět na úvod

Zpět na stránky Historické komise

Zpět na stránky Akademie