NEUE DEUTSCHE BIOGRAPHIE NDB
vydávaná
HISTORISCHE KOMMISSION
při
BAYERISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
 

 Kontakt a impresum

Úkoly a cíle

Pokyny pro autory

Vzorový článek

Svazky

Redakce a oddělení

Autoři a spolupracovníci


Biografický portál

Německá biografie
ADB / NDB


Seznam zkratek


 
Další literatura

Dodatky a opravy

Historicko-biografické odkazy

Aktuality

Úkoly a cíle

   
Historickou komisí při Bavorské akademii věd vydávaná Nová německá biografie (Neue Deutsche Biographie) (NDB) informuje v krátkých vědecky fundovaných článcích o zemřelých osobnostech,  které svými výkony významně ovlivnily politický, ekonomický, sociální, vědecký, technický či umělecký vývoj společnosti. Díky svým experty vypracovaným originálním příspěvkům platí NDB pro německý jazykový a kulturní prostor již po desetiletí za rozhodující biografický slovník.

NDB se zabývá obdobím od raného středověku po současnost a postupuje abecedně. Od roku 1953 vzniklo pro úsek „A – Stader“ 24 svazků obsahujících více než 21.000 biografií k jednotlivým osobnostem i rodinám (s genealogickými údaji, bibliografií, části týkající se díla i odkazy na prameny a portrét), jakož i podrobný rejstřík. Souborné dílo by mělo být doplněno čtyřmi dalšími svazky s 3500 články a tím roku 2017 dokončeno. 24. svazek ("Schwarz – Stader") byl vydán v únoru 2010, 25. svazkem (2012) by mělo být dosaženo jména "Textor".
 
Již v letech 1875 až 1912 vydala Historická komise při Bavorské akademii věd 56- svazkovou Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (dotisk 1967-1971, elektronická verze všech článků přístupná přes stránky Bayerische Staatsbibliothek) – dodnes často používaný biografický slovník pro německý jazykový prostor. NDB navazuje na ADB, je však samostatným dílem s originálními příspěvky založenými na nejnovějším stavu bádání. Výběr článků je přísnější, jejich zpracování výstižnější a díky genealogickému úvodu, oddělené bibliografii a dílu i strukturovanější.

Příspěvky věnované celým rodinám umožňují alespoň krátce charakterizovat osobnosti, které nebyly zohledněny v samostatném článku. Veškeré články ADB jsou uvedeny i v rejstříku NDB. Jejich koncepce nastavila vědecké standarty, kterými se řídí německá i zahraniční biografická díla.

Po roce 1945 se o projekt nového biografického slovníku energicky zasadili historici Walter Goetz a Otto, hrabě Stolberg-Wernigerode. Tak mohla být oslovena Historická komise při Bavorské akademii věd. Tisk a vydávání publikace převzalo roku 1949 opět nakladatelství Duncker & Humblot. Na rozdíl od ADB, která byla téměř výhradně redigována Rochem z Liliencron, byla pro NDB zřízena v Mnichově redakce s odbornými pracovníky a stálým sekretariátem. Jako první zastával funkci šéfredaktora hrabě Stolberg v letech 1950-68. Následovali Walther Bußmann (1968/69), Fritz Wagner (1969-87), Karl Otmar Frhr. v. Aretin (1987-98) a Hans Günter Hockerts (od října 1998).

Redakce NDB sestává z vydavatele, momentálně pěti vědeckých pracovníků, jednoho pracovníka zabývajícího se digitální edicí a elektronickým zpracováním dat a dalších dvou pracovníků zajišťujících dokumentaci a činných v knihovně a na sekretariátu. Zodpovědní redaktoři vybírají vhodné osobnosti ke zpracování, zadávají zpracování textu kompetentním autorům a podílí se na jeho zpracování až po jeho odevzdání k tisku.

Cíl, jenž si NDB vytyčila ve svých počátcích, zůstává nezměněn. Usiluje o široké historicko-biografické zpracování všech oblastí německého jazykového prostoru. Při průměrném rozsahu ¾ strany na článek je možno uvést důležité biografické detaily i položit si otázku historického začlenění a zhodnocení. Genealogické informace nastiňují sociohistorický kontext a odkazují nás i na další veřejně činné příbuzné. Každý svazek NDB uzavírá rozsáhlý rejstřík. Citace pramenů, stejně jako dílo a bibliografie, poskytují četné informace k dalšímu bádání.

Výchozím materiálem redakční práce je plynule doplňovaná dokumentace, která byla v březnu 2010 digitalizována a zahrnuje více než 150.000 jmen. Pečlivá evidence základních biografických dat a  jejich srovnání se jmennou databází je ještě ve zpracování. Díky systematickému zpracovávání odborné literatury a médií i podnětům širokého okruhu expertů vybudovala redakce NDB, jakožto základní databázi pro svoji práci, vlastní biografický archiv.

S podporou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) a v kooperaci s Bavorskou státní knihovnou byl nejprve vytvořen souborný registr všech článků ADB a NDB. Tato databáze je na internetu (od roku 2001), jako CD-ROM (2003, 4. vydání 2010) či jako část evropského biografického portálu (od července 2009) volně přístupná. Souborný digitální registr ADB a NDB s rozsáhlými biografickými informacemi k více než 92.000 osobám, potažmo k přibližně 140.000 jménům, je průběžně aktualizován a rozšiřován.

Navíc je plné znění článků ADB a NDB (do svazku 23 "Schinzel – Schwarz") přístupné od února 2010 na adrese www.deutsche-biographie.de v xml formátu.

Další informace ke koncepci a vyhotovení příspěvku pro NDB získáte v pokynech pro autory, které na vyžádání obdržíte i v redakci.


Německá verze        Anglická verze         Španělská verzePřeloženo: Jitka Hričková
Vytvořeno: 20.9.2011
Poslední aktualizace: 20.9.2011


Doporučená citace: Neue Deutsche Biographie - Úkoly a cíle, Verze září 2011: http://www.ndb.badw.de/ndb_ukoly.htm


Zpět na začátek

Zpět na úvod

Zpět na stránky Historické komise

Zpět na stránky Akademie


Copyright (C) 2011 Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Neue Deutsche Biographie, Alfons-Goppel-Str. 11, D - 80539 München.